uzacu vaksācija                                                                             4.€  

roku vaksācija                                                                               9.€         

padušu vaksācija                                                                           7.€

virslūpas vaksācija                                                                        4.€

zods                                                                                                  4.€  

 .