uzacu vaksācija                                                                             5.€  

roku vaksācija                                                                               10.€         

padušu vaksācija                                                                           9.€

virslūpas vaksācija                                                                        2.€

zods                                                                                                  4.€  

deguna spalviņu vaksācija                                                            4.€