vaksācija līdz ceļiem                                                                  9.€           

vaksācija virs ceļiem                                                                 11.€                         

vaksācija visā kāju garumā                                                      17.€   

 .