vaksācija līdz ceļiem                                                                  12.€           

vaksācija virs ceļiem                                                                 14.€                         

vaksācija visā kāju garumā                                                      20.€